πρό

Book Nav

main

225. he Preposition πρό means forward, in front. It is seldom used as an Adverb

Il. 13.799 πρὸ μέν τʼ ἄλλ, κτλ.
Il. 16.188 ἐξάγαγε πρὸ φόωσδε brought forth to the light

and of time

Il. 1.70 πρό τʼ ἐόντα the past

In one or two other instances we may recognize either the free adverbial use or Tmesis>

Il. 1.195 πρὸ γὰρ ἢκε
1.442 πρό μʼ ἔπεμψε
Od. 1.37 πρό οἱ εἴπομεν.

Traces of a use of πρό with the Locative may be seen in the phrases οὐρανόθι πρό in the face of heaven, λιόθι πρό in front of Troy, and (perhaps in the temporal sense) ἠῶθι πρό before dawn. In these cases the meaning is to the front in, hence immediately before.

With a Genitive, on the other hand, πρό means in front with respect to, in adνance of; hence, in a more or less metaphorical sense, in defense of, as Il. 8.57 πρό τε παίδων καὶ πρὸ γυναικῶν. The Case is here the ablatival Gen. (as with ὑπέρ and words of comparison).

But in Il. 4.382 πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο the Gen. is partitive, got forward on the way; and so perhaps Il. 16.667 πρὸ φόβοιο forward in the flight, i.e. having betaken themselves to flight (so Düntzer a.l.).

The temporal sense is rare in Homer; Od. 15.524, 17.476 πρὸ γάμοιο before marriage; Il. 10.224 καί τε πρὸ ὁ τοῦ ἐνόησε one thinks of a thing before another.