ἐνί

Book Nav

main

220. The Prepositiοn ἐνί (also εἰνί, εἰν, ἐν) means within, in; it is used adverbially (as Il. 5.740 ἐν δʼ ἔρις, ἐν δʼ ἀλκή etc.), in Tmesis (as ἔν τʼ ἄρα οἱ φῦ χειρί, and with a (locatival) Dative.

Notice, as departures from the strict local sense, the uses-

    1. with Plurals denoting persons ( = μετά among), as ἐν ὑμῖν (Il. 9.121, 528, 10.445), ἐν πᾶσι (Od. 2.194, 15.378), ἐνὶ σφίσι (Il. 23703).
    2. with abstract words (rare in the Iliad); ἐν πάντεσσι πόνοισι (Il. 10.245, 279), ἐν πάντεσσʼ ἔργοισι (Il.23.671), ἐν ἄλγεσι (Il. 24.558); θαλίῃ ἔνι (Il. 9.143, 285), ἐν νηπιέῃ (Il. 9.491); ἐν φιλότητι; ἐν μοίρῃ aτtὰt (I1. 19.186), αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ (Il. 22.61), ἐν Καρὸς αἴσῃ (Il. 9.378); ἐν δὲ ἰἢ τμῇ (Il. 9.319).

These two uses are nearly confined in the Iliad to books 9, 10, 23. 24.