οὖ, μη

Book Nav

main

355. οκί, οκ, οὁ. Γh2α full form οδκί occurs in the formula ἢὲ καὶ οὐκί or else not (Il. 2. 238, etc., and one or two similar phrases

Il. 15. 137 ὅς τʼ αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί

Il. 20. 255 πόλλʼ ἐτεά τε καὶ οὐκί.

The general use of οὁ is to deny the predication to which it is attached (while μή forbids or deprecates). In some instances, however, οὁ does not merely negative the Verb, but expresses the opposite meaning: οὔ φημι is not I do not say, but I deny, refuse; οὐκ ἑώ I forbid, etc. (Kruger, § 67, 1, 1).

The uses of οὁ in Subordinate Clauses, and with the infinitive and Participle, will be best treated along ςwith the corresponding uses of μή (§§ 359. 360).

According to Debrck (Synt. Forsch. iv. p. 147) the negative Particle was treated originally ike the Prepositions, is. it vwas placed immediately before the Verb, and closely connected with it: as in the Latin ne-scio, ne-queo, nolo, and in some parallel Slavοnic forms. The same relation appears in the accent of οὕ φημι, and in the use of οὐ in the combinations οὐκ ἐθέλα, οὐκ ἑάαω, etc., in which οὐ is retained where general rules wοuldd require Ct (§ 359).