CUVÂNT DEFINIŢIE PARTE DE VORBIRE Sortează descrescător GRUP SEMANTIC CLASIFICAREA FRECVENŢEI
ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ dulce, plăcut adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ 337
ὀξύς ὀξεῖα ὀξύ ascuţit, strindent adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ 351
βραχύς βραχεῖα βραχύ scurt adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ 332
βαρύς βαρεῖα βαρύ greu, obositor, istovitor adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ 465
ταχύς ταχεῖα ταχύ iute, rapid; (adv.) τάχα repede; poate adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ 225
εὐθύς εὐθεῖα εὐθύ drept, direct; (adv.) imediat adjectiv: -ύς, -εῖα, -ύ 223
ἀγαθός –ή –όν bun, virtuos, curajos adjectiv: declinarea a I și II-a 58
μυρίος μυρία μυρίον fără număr; mii 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, o cantitate foarte mare adjectiv: declinarea a I și II-a 491
σύμμαχος –ον aliat cu (+dat.); οἱ σύμμαχοι aliaţi adjectiv: declinarea a I și II-a 463
δῆλος δήλη δῆλον clar, limpede, vizibil adjectiv: declinarea a I și II-a 244
πονηρός –ά –όν rău, nelegiuit, hain adjectiv: declinarea a I și II-a 410
ἐμός ἐμή ἐμόν al meu adjectiv: declinarea a I și II-a 103
ἄριστος ἀρίστη ἄριστον cel mai bun (superl. al lui ἀγαθός) adjectiv: declinarea a I și II-a 308
ὀλίγος ὀλίγη ὀλίγον puţin, mic adjectiv: declinarea a I și II-a 168
παλαιός –ά –όν vechi, bătrân adjectiv: declinarea a I și II-a 340
σός σή σόν al vostru (sg.; ὑμέτερος = pl.) adjectiv: declinarea a I și II-a 142
καλός –ή –όν frumos, nobil, onorabil adjectiv: declinarea a I și II-a 96
ἀδύνατος –ον imposibil; lipsit de putere adjectiv: declinarea a I și II-a 325
ὕστερος ὑστέρα ὕστερον a veni după, a urma (+gen.); următor; (adv.) ὕστερον după aceea adjectiv: declinarea a I și II-a 229
τοσοῦτος –αύτη –οῦτο(ν) atât de mare, atât de mult adjectiv: declinarea a I și II-a 176
ὅλος ὅλη ὅλον întreg, complet, total adjectiv: declinarea a I și II-a 100
ὅσος ὅση ὅσον oricât de mult; mare precum; (la pl.) atâţia câţi; ὅσον (adv.) atâta cât adjectiv: declinarea a I și II-a 76
λοιπός –ή –όν rest, rămăşiţă, rest de adjectiv: declinarea a I și II-a 183
κακός –ή –όν rău, nelegiuit, laş adjectiv: declinarea a I și II-a 73
ἱκανός –ή –όν îndeajuns; capabil (+infin.) adjectiv: declinarea a I și II-a 321
αὐτός αὐτή αὐτό el, ea etc. (pentru accentuare); acelaşi (cu articol); (pron.) el, ea etc. (în cazuri oblice) adjectiv: declinarea a I și II-a 2
ὀρθός –ή –όν adevărat, drept adjectiv: declinarea a I și II-a 213
θεῖος θεία θεῖον divin adjectiv: declinarea a I și II-a 434
πότερος ποτέρα πότερον care din cei doi? πότερον dacă adjectiv: declinarea a I și II-a 393
μακρός –ά –όν lung, înalt, mare, îndelung adjectiv: declinarea a I și II-a 292
ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερον ambii adjectiv: declinarea a I și II-a 233
ἰσχυρός –ά –όν puternic adjectiv: declinarea a I și II-a 333
οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖον casnic; propriu; potrivit adjectiv: declinarea a I și II-a 238
ἄξιος ἀξία ἄξιον vrednic, merituos adjectiv: declinarea a I și II-a 242
πολέμιος πολεμία πολέμιον duşmănos; οἱ πολέμιοι duşmanii adjectiv: declinarea a I și II-a 246
οἷος οἵα οἷον precum, de felul, asemenea, (exclam.) ce!, cum! ; οἷός τε (+infin.) în stare să; οἷόν τε (+infin.) este posibil să adjectiv: declinarea a I și II-a 69
ποῖος ποία ποῖον ce fel de? adjectiv: declinarea a I și II-a 419
μέγας μεγάλη μέγα mare, măreţ, puternic adjectiv: declinarea a I și II-a 52
πλεῖστος πλείστη πλεῖστον cea mai mare parte (superlativ de la πολύς) adjectiv: declinarea a I și II-a 195
φίλος φίλη φίλον iubit, drag; prietenos adjectiv: declinarea a I și II-a 153
ἐχθρός –ά –όν urât; ostil (+dat.) adjectiv: declinarea a I și II-a 398
ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερον liber adjectiv: declinarea a I și II-a 496
ὅμοιος ὁμοία ὅμοιον asemănător (+dat.) adjectiv: declinarea a I și II-a 92
ἄλλος ἄλλη ἄλλο altul, celălalt adjectiv: declinarea a I și II-a 39
χρήσιμος χρησίμη χρήσιμον folositor, util adjectiv: declinarea a I și II-a 418
μικρός –ά –όν mic, scurt, puţin adjectiv: declinarea a I și II-a 84
δεινός –ή –όν nemaipomenit; inteligent adjectiv: declinarea a I și II-a 296
ἱερός –ά –όν sfânt, divin adjectiv: declinarea a I și II-a 222
σοφός –ή –όν înţelept, deştept, îndemânatic adjectiv: declinarea a I și II-a 345
αἴτιος αἰτία αἴτιον răspunzător, vinovat adjectiv: declinarea a I și II-a 119
αἰσχρός –ά –όν urât, ruşinos adjectiv: declinarea a I și II-a 467
χαλεπός –ή –όν dificultate, necaz adjectiv: declinarea a I și II-a 379
μέσος μέση μέσον mijlociu, în mijloc, moderat; τὸ μέσον mijlocul adjectiv: declinarea a I și II-a 150
δυνατός –ή –όν puternic, capabil adjectiv: declinarea a I și II-a 306
φανερός –ά –όν limpede, evident adjectiv: declinarea a I și II-a 312
ἴδιος ἰδία ἴδιον propriu; deosebit, separat, special adjectiv: declinarea a I și II-a 141
τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο acest adjectiv: declinarea a I și II-a 55
μόνος μόνη μόνον singur, unic adjectiv: declinarea a I și II-a 67
ἄδικος ἄδικον nedrept adjectiv: declinarea a I și II-a 489
τοιόσδε τοιάδε τοιόνδε ca acesta, acest fel adjectiv: declinarea a I și II-a 449
νέος νέα νέον tânăr, nou, proaspăt adjectiv: declinarea a I și II-a 269
βάρβαρος –ον ne-elin, străin; barbar adjectiv: declinarea a I și II-a 412
χαλκοῦς –ῆ –οῦν din cupru sau din bronz adjectiv: declinarea a I și II-a 510
ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτρον al nostru adjectiv: declinarea a I și II-a 456
ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερον al vostru (pl.; σός = sg.) adjectiv: declinarea a I și II-a 206
πρῶτος πρώτη πρῶτον primul, del dintâi; (adv.) τὸ πρῶτον în primul rând adjectiv: declinarea a I și II-a 135
δίκαιος δικαία δίκαιον drept, corect adjectiv: declinarea a I și II-a 180
ῥᾴδιος ῥᾳδία ῥᾴδιον uşor adjectiv: declinarea a I și II-a 309
ἴσος ἴση ἴσον acelaşi, acelaşi cu (+dat.) adjectiv: declinarea a I și II-a 107
λαμπρός –ά –όν luminos, strălucitor; binecunoscut, vestit, cunoscut adjectiv: declinarea a I și II-a 474
κοινός –ή –όν comun, împărtăşit, reciproc adjectiv: declinarea a I și II-a 170
ἕτερος ἑτέρα ἕτερον celălalt (din doi); altul, un altul adjectiv: declinarea a I și II-a 72
ἀληθής –ές adevărat adjectiv: declinarea a III-a -ης, -ες 179
σαφής σαφές clar, distinct, neted adjectiv: declinarea a III-a -ης, -ες 344
ἀκριβής –ές precis, clar, limpede adjectiv: declinarea a III-a -ης, -ες 326
κρείσσων κρεῖσσον mai puternic, mai capabil; mai bun (comp. al lui ἀγαθός) adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον 331
ἀμείνων ἄμεινον mai bun, mai puternic, mai capabil, mai curajos (comp. al lui ἀγαθός) adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον 471
χείρων χεῖρον mai rău (comp. al lui κακός) adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον 472
πλέων πλέον mai mult (comp. al lui πολύς) adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον 354
ἐλάσσων ἔλασσον mai mic, mai puţin (comp. de la μικρός) adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον 220
βελτίων βέλτιον mai bun (comp. al lui ἀγαθός) adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον 425
ἑκατόν o sută adjectiv: numeral 500
εἰκοστός –ή –όν al douăzecilea adjectiv: numeral 522
πέντε cinci adjectiv: numeral 429
τριάκοντα treizeci adjectiv: numeral 506
τριακοστός –ή –όν al treisprezecelea adjectiv: numeral 517
ἕξ şase adjectiv: numeral 507
ἑκατοστός –ή –όν a suta parte adjectiv: numeral 524
ἑπτά şapte adjectiv: numeral 485
ὀκτώ al optulea adjectiv: numeral 515
δύο doi adjectiv: numeral 105
ἐννέα nouă adjectiv: numeral 518
τρεῖς τρία trei adjectiv: numeral 198
δέκα zece adjectiv: numeral 470
εἴκοσι(ν) douăzeci adjectiv: numeral 490
ἕβδομος –η –ον al şaptelea adjectiv: numeral 511
τέταρτος –η –ον al patrulea adjectiv: numeral 396
ὄγδοος –η –ον al douăzecilea adjectiv: numeral 520
ἕκτος –η –ον al şaselea adjectiv: numeral 516
τρίτος –η –ον al treilea adjectiv: numeral 211
ἔνατος –α –ον al nouălea adjectiv: numeral 521
πεμπτός –ή –όν al cincilea adjectiv: numeral 508
δεύτερος –α –ον al doilea adjectiv: numeral 186
δέκατος –η –ον al zecelea adjectiv: numeral 493
εἷς μία ἕν unul adjectiv: numeral 62
τέτταρες τέτταρα patru adjectiv: numeral 305
οὕτως în acest fel adverb 47
ἴσως în egală măsură, probabil, poate adverb 388
χωρίς separat, în afară; (+gen.) fără, în afară de adverb 330
ἤδη deja, acum (în trecutul imediat); actualmente (în viitorul imediat) adverb 129
πάλιν înapoi; din nou adverb 120
μέντοι totuţi; desigur adverb 204
ἀεί întotdeauna adverb 152
ὅθεν de unde adverb 328
οὖν prin urmare, potrivit cu; în orice caz adverb 44
πῶς cum? adverb 174
τότε apoi, în acel timp; οἱ τότε oamenii timpului aceluia (op. οἱ νῦν) adverb 157
μᾶλλον mai mult, mai curând; μᾶλλον...ἤ mai degrabă decât adverb 98
cu adevărat (accentuează ceea ce urmează) adverb 243
ἅμα în acelaşi timp; (prep.) împreună cu (+dat.) adverb 146
μεταξύ între adverb 357
οὐκοῦν în mod sigur prin urmare (presupunând acordul la o concluzie ) adverb 483
ἔτι încă, deja adverb 82
ἔπειτα apoi adverb 255
περ [enclitic adăugat la pronume şi la alte particule pentru accentuare] adverb 495
μάλιστα cei mai mulţi dintre, (în răspunsuri) în mod sigur adverb 121
ἐκεῖ acolo adverb 373
εὖ bun (opus lui κακῶς); complet; din fericire adverb 289
πότε când? adverb 519
μήν [accentuează particula precedentă] adverb 158
ποτε (enclitic) la un anumit moment, cândva, în lume adverb 125
ἄλλως altfel adverb 342
οὐ, οὐκ, οὐχ nu (cu verbe indicative) adverb 14
ἄν [marchează verbele ca potenţiale (cu optativ) sau generalizând (cu conjunctiv)] adverb 34
ἄρα prin urmare, apoi (trăgând o concluzie) adverb 102
ἁπλῶς pur şi simplu, doar adverb 394
αὖ, αὖθις şi mai mult; pe de altă parte; înapoi (din nou) adverb 349
πολλάκις adeseori adverb 252
ἔξω afară; în afară de adverb 371
μάλα mult, foarte mult adverb 477
που (enclitic) undeva; presupun, poate adverb 327
αὐτίκα dintr-odată, imediat adverb 492
δή desigur, într-adevăr, acum, de fapt (conferă o mai mare exactitate) adverb 60
τοίνυν (τοί-νυν) prin urmare, potrivit cu (inferenţial); mai mult adverb 245
οὐκέτι nu mai mult adverb 362
ἐνταῦθα aici, acolo adverb 260
ἄνω sus adverb 316
πως (enclitic) într-un anumit fel, cumva adverb 403
πλέον şi mai mult adverb 353
ἔνθα acolo adverb 405
καίτοι (καί-τοι) şi într-adevăr adverb 352
ναί într-adevăr, da (folosit ca o afirmaţie puternică) adverb 513
γε (enclitic) într-adevăr; cel puţin, în orice caz adverb 59
πάνυ complet, în întregime adverb 288
νῦν, νυνί acum adverb 93
εἶτα apoi adverb 178
ἆρα [introduce o întrebare ] adverb 480
πάντως în toate felurile; în orice caz adverb 426
μόνον doar adverb 109
ὧδε astfel, în acest fel; aici adverb 466
καί şi, de asemenea, chiar; καί...καί fie...fie conjuncţie: coordinating 3
οὔτε...οὔτε nici...nici conjuncţie: coordinating 68
οὐδέ şi nu, însă nu, nici; οὐδέ...οὐδέ nici măcar...nu încă conjuncţie: coordinating 53
sau; decât (după o comparaţie); ἤ...ἤ sau...sau conjuncţie: coordinating 8
μέν...δέ pe de o parte...pe de altă parte (adeseori netradus); μέν (de unul singur) într-adevăr conjuncţie: coordinating 10
εἴτε…εἴτε dacă…sau conjuncţie: coordinating 250
γάρ pentru (relatând o istorisire), într-adevăr, de fapt (pentru a confirma) conjuncţie: coordinating 13
δέ şi; însă conjuncţie: coordinating 4
τε şi; τε…τε ambele…şi conjuncţie: coordinating 17
μήτε...μήτε nici...nici conjuncţie: coordinating 149
μηδέ şi nu conjuncţie: coordinating 167
ἀλλά însă conjuncţie: coordinating 26
μή nu (marchează negaţia ca şi conjunctiv sau condiţional); εἰ μή dacă nu conjuncţie: subordonatoare 32
ἵνα pentru ca (conj. +subj. sau opt.); unde (rel. adv. +indic.) conjuncţie: subordonatoare 126
ἕως până ce; în timp ce, atâta timp cât conjuncţie: subordonatoare 268
ὅταν (ὅτε-ἄν) când (+subj.) conjuncţie: subordonatoare 108
ὅτι pentru că; (cu superl.) atât de...pe cât posibil conjuncţie: subordonatoare 37
ὅπως ca; astfel încât(+conj. Sau opt.) conjuncţie: subordonatoare 197
κἄν (καὶ-ἄν) chiar dacă (+subj.) conjuncţie: subordonatoare 271
ὥσπερ după cum, ca şi cum conjuncţie: subordonatoare 80
ὅπου unde, oriunde conjuncţie: subordonatoare 413
ὡς din moment ce, după cum; astfel încât(+ conj./opt.); (introducând o afirmaţie indirectă) ca conjuncţie: subordonatoare 16
ἐάν (εἰ-ἄν) dacă (+conj.) conjuncţie: subordonatoare 24
ὅτε când, oricând (+indic. sau opt.) conjuncţie: subordonatoare 185
ἐπεί după, de când, când conjuncţie: subordonatoare 75
ὥστε (introducând propoziţia consecinţei ) după cum, astfel încât, (cu rezultatul) ca conjuncţie: subordonatoare 86
εἰ dacă (+indic. sau opt.); εἴπερ dacă într-adevăr conjuncţie: subordonatoare 38
μέχρι (+gen.) până la; (prep.) atâta timp cât, până la (+gen.) conjuncţie: subordonatoare 216
ὁ ἡ τό articolul hotărât nu apare ca un cuvânt de sine stătător și este alipit la sfârșitul unui substantiv (enclitic) -l, -le, -a, -i, -lui, -lor articol hotărât 1
oh! (non emfatic atunci când este folosit cu vocativul) interjection 112
δίκη δίκης, ἡ dreptate, proces, pedeapsă substantiv: declinarea I 335
γνώμη γνώμης, ἡ cuget, părere, scop, inteligenţă substantiv: declinarea I 355
τροφή τροφῆς, ἡ mâncare, hrană substantiv: declinarea I 258
μάχη μάχης, ἡ bătălie substantiv: declinarea I 323
ἀνάγκη ἀνάγκης, ἡ nevoie substantiv: declinarea I 184
εἰρήνη εἰρήνης, ἡ pace substantiv: declinarea I 468
οἰκία οἰκίας, ἡ casă, locuinţă substantiv: declinarea I 369
φωνή φωνῆς, ἡ voce, sunet substantiv: declinarea I 277
ἀρετή ἀρετῆς, ἡ bunătate, excelenţă; virtute; curaj, valoare substantiv: declinarea I 206
στρατιά –ᾶς, ἡ oaste substantiv: declinarea I 497
τιμή τιμῆς, ἡ cinste, onoare; preţ, valoare; slujire substantiv: declinarea I 356
ἀρχή ἀρχῆς, ἡ început, origine; regat, domnie, regulă; magistratură substantiv: declinarea I 87
συμφορά –ᾶς, ἡ împrejurare, nenorocire substantiv: declinarea I 499
πολιτεία –ας, ἡ republică, cetăţenie, constituţie substantiv: declinarea I 446
ψυχή ψυχῆς, ἡ suflare, viaţă, suflet substantiv: declinarea I 117
ἐπιστήμη –ης, ἡ înţelegere, cunoaştere, îndemânare substantiv: declinarea I 374
ἡμέρα ἡμέρας, ἡ zi substantiv: declinarea I 89
γραφή γραφῆς, ἡ pictură, scriere; punere sub acuzare substantiv: declinarea I 440
δεσπότης –ου, ὁ stăpân (al casei); conducător substantiv: declinarea I 487
αἰτία αἰτίας, ἡ sursă, origine; acuză, sarcină substantiv: declinarea I 192
κεφαλή –ῆς, ἡ cap substantiv: declinarea I 218
γῆ γῆς, ἡ pământ substantiv: declinarea I 94
ἡδονή –ῆς, ἡ plăcere, încântare substantiv: declinarea I 294
βουλή βουλῆς, ἡ dorinţă; sfat; sfat al bătrânilor substantiv: declinarea I 438
θάλασσα θαλάσσης, ἡ mare substantiv: declinarea I 214
ἀλήθεια ἀληθείας, ἡ adevăr substantiv: declinarea I 334
σωτηρία σωτηρίας, ἡ mântuire, eliberare substantiv: declinarea I 479
νίκη νίκης, ἡ victorie substantiv: declinarea I 501
χώρα χώρας, ἡ pământ, teritoriu; loc substantiv: declinarea I 188
τύχη τύχης, ἡ soartă, destin (bun sau rău), şansă substantiv: declinarea I 311
διαφορά –ᾶς, ἡ deosebire substantiv: declinarea I 297
τέχνη τέχνης, ἡ artă, îndemânare substantiv: declinarea I 273
δόξα δόξης, ἡ părere, raţionament; onoare, cinste, reputaţie substantiv: declinarea I 217
γλῶσσα γλώσσης, ἡ limbă; limbaj substantiv: declinarea I 484
οὐσία οὐσίας, ἡ substanţă, proprietate; esenţă substantiv: declinarea I 227
στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι) stadiu, cea mai lungă unitate lineară grecă de măsură, aproximativ 185 metri substantiv: declinarea a II-a 447
καιρός καιροῦ, ὁ timpul potrivit substantiv: declinarea a II-a 231
δῆμος δήμου, ὁ oameni (simpli); ţară (opus lui πόλις) substantiv: declinarea a II-a 299
οἶκος οἴκου, ὁ casă, familie substantiv: declinarea a II-a 307
τόπος τόπου, ὁ loc; subiect substantiv: declinarea a II-a 133
νοῦς (νόος), νοῦ (νόου), ὁ minte, simţ, înţelegere substantiv: declinarea a II-a 285
ὁδός ὁδοῦ, ἡ drum, cale, potecă substantiv: declinarea a II-a 282
στρατιώτης –ου, ὁ ostaş substantiv: declinarea a II-a 391
λόγος λόγου, ὁ cuvânt, discurs; cugetare, relatare, raţiune substantiv: declinarea a II-a 45
χρόνος χρόνου, ὁ timp substantiv: declinarea a II-a 106
κύκλος κύκλου, ὁ cerc, inel, disc, sferă, mişcare circulară substantiv: declinarea a II-a 201
ξένος ξένου, ὁ oaspete prieten; străin substantiv: declinarea a II-a 411
στρατός –οῦ, ὁ oaste substantiv: declinarea a II-a 503
ποταμός –οῦ, ὁ râu substantiv: declinarea a II-a 226
φόβος φόβου, ὁ spaimă, panică, fugă substantiv: declinarea a II-a 445
πόνος πόνου, ὁ muncă, lucru; durere, necaz substantiv: declinarea a II-a 404
κίνδυνος κινδύνου, ὁ pericol substantiv: declinarea a II-a 430
ἄνθρωπος –ου, ὁ/ἡ om substantiv: declinarea a II-a 65
υἱός υἱοῦ, ὁ fiu substantiv: declinarea a II-a 139
πρόσωπον προσώπου, τό faţă, mască, persoană substantiv: declinarea a II-a 313
στρατηγός –οῦ, ὁ căpetenia unei armate, conducător substantiv: declinarea a II-a 361
θεός θεοῦ, ὁ/ἡ zeu, zeiţă substantiv: declinarea a II-a 49
ἀδελφός –οῦ, ὁ frate substantiv: declinarea a II-a 248
ἥλιος ἡλίου, ὁ soare substantiv: declinarea a II-a 191
κύριος κυρίου, ὁ domn, stăpân substantiv: declinarea a II-a 97
πόλεμος πολέμου ὁ război substantiv: declinarea a II-a 187
ζῷον ζῴου, τό animal, fiinţă substantiv: declinarea a II-a 161
θυμός θυμοῦ, ὁ viaţă, spirit, suflet, inimă, minte substantiv: declinarea a II-a 443
δοῦλος δούλου, ὁ sclav, rob substantiv: declinarea a II-a 416
νῆσος νήσου, ἡ insulă substantiv: declinarea a II-a 372
ὀφθαλμός –οῦ, ὁ ochi substantiv: declinarea a II-a 318
ἵππος ἵππου, ὁ cal substantiv: declinarea a II-a 262
ἀριθμός –οῦ, ὁ număr substantiv: declinarea a II-a 228
τέκνον τέκνου, τό copil substantiv: declinarea a II-a 380
λίθος λίθου, ὁ piatră substantiv: declinarea a II-a 339
χωρίον χωρίου, τό loc, regiune substantiv: declinarea a II-a 336
σημεῖον σημείου, τό semn, semnal substantiv: declinarea a II-a 234
κόσμος κόσμου, ὁ ordine; podoabă, ornament; lume, univers substantiv: declinarea a II-a 263
ὅπλον ὅπλου, τό armă, uneală (cel mai des la forma de plural) substantiv: declinarea a II-a 420
νόσος νόσου, ὁ boală, suferinţă substantiv: declinarea a II-a 338
ποιητής –οῦ, ὁ poet substantiv: declinarea a II-a 423
τρόπος τρόπου, ὁ mod, fel; stil de viaţă, obicei substantiv: declinarea a II-a 148
βίος βίου, ὁ viaţă substantiv: declinarea a II-a 199
ναός (νεώς) ναοῦ (νεώ), ὁ templu substantiv: declinarea a II-a 348
ἔργον ἔργου, τό muncă, realizare, faptă substantiv: declinarea a II-a 155
οὐρανός –οῦ, ὁ cer substantiv: declinarea a II-a 300
λαός λαοῦ, ὁ oameni, lume substantiv: declinarea a II-a 367
θάνατος θανάτου, ὁ moarte substantiv: declinarea a II-a 280
νόμος νόμου, ὁ obicei, tradiţie, lege substantiv: declinarea a II-a 169
ἀργύριον ἀργυρίου, τό bani substantiv: declinarea a II-a 505
ἱππεύς ἱππέως, ὁ călăreţ substantiv: declinarea a III-a -εύς, -έως 435
πρέσβυς πρέσβεως, ὁ bătrân; (pl.) trimişi, ambasadori substantiv: declinarea a III-a -εύς, -έως 363
βασιλεύς βασιλέως, ὁ rege substantiv: declinarea a III-a -εύς, -έως 111
πατρίς πατρίδος, ἡ patrie substantiv: declinarea a III-a consonantică 350
ὄνομα ὀνόματος, τό nume; faimă substantiv: declinarea a III-a consonantică 127
μάρτυς μάρτυρος, ὁ/ἡ mărturie substantiv: declinarea a III-a consonantică 509
αἷμα αἵματος, τό sânge substantiv: declinarea a III-a consonantică 264
φῶς φωτός, τό lumină, lumina zilei substantiv: declinarea a III-a consonantică 514
σχῆμα σχήματος, τό formă, aspect, înfăţişare substantiv: declinarea a III-a consonantică 257
χείρ χειρός, ἡ mână substantiv: declinarea a III-a consonantică 166
πρᾶγμα πράγματος, τό lucru; (pl.) împrejurări, situaţii, afaceri substantiv: declinarea a III-a consonantică 162
σῶμα σώματος, τό trup substantiv: declinarea a III-a consonantică 78
δαίμων δαίμονος, ὁ/ἡ spirit, zeu, demon substantiv: declinarea a III-a consonantică 482
ἀγών ἀγῶνος, ὁ luptă, întrecere substantiv: declinarea a III-a consonantică 399
εἰκός εἰκότος, τό probabilitate; εἰκός (ἐστι) probabil că (+infin.) →ἔοικα substantiv: declinarea a III-a consonantică 488
στόμα στόματος, τό gură, faţă, deschidere substantiv: declinarea a III-a consonantică 329
ἐλπίς ἐλπίδος, ἡ speranţă; aşteptare substantiv: declinarea a III-a consonantică 439
πνεῦμα πνεύματος, τό vânt, spirit, suflare substantiv: declinarea a III-a consonantică 212
χάρις χάριτος, ἡ slavă, cinste; recunoştinţă, gratitudine, mulţumire substantiv: declinarea a III-a consonantică 254
πούς ποδός, ὁ picior substantiv: declinarea a III-a consonantică 221
ἡγεμών ἡγεμόνος, ὁ conducător, căpetenie substantiv: declinarea a III-a consonantică 464
γράμμα γράμματος, τό scrisoare, literă; (pl.) scriere, document substantiv: declinarea a III-a consonantică 457
πῦρ πυρός, τό foc substantiv: declinarea a III-a consonantică 219
χρῆμα χρήματος, τό lucru; (cel mai întâlnit la plural) bunuri sau proprietate, în special bani substantiv: declinarea a III-a consonantică 274
παῖς παιδός, ὁ/ἡ fiu, fiică, copil; sclav substantiv: declinarea a III-a consonantică 137
νύξ νυκτός, ἡ noapte substantiv: declinarea a III-a consonantică 281
ὕδωρ ὕδατος, τό apă substantiv: declinarea a III-a consonantică 140
γυνή γυναικός, ἡ femeie, soţie substantiv neregulat de declinarea a III-a 124
ναῦς νεώς, ἡ corabie substantiv neregulat de declinarea a III-a 210
πᾶς πᾶσα πᾶν tot, toţi; totul (cu articol) substantiv neregulat de declinarea a III-a 27
ἅπας ἅπασα ἅπαν toate laolaltă substantiv neregulat de declinarea a III-a 91
μήτηρ μητρός, ἡ mamă substantiv neregulat de declinarea a III-a 295
θυγάτηρ θυγατρός, ἡ fiică substantiv neregulat de declinarea a III-a 368
βοῦς βοός, ὁ/ἡ taur, bou substantiv neregulat de declinarea a III-a 455
ἀνήρ ἀνδρός, ὁ bărbat, soţ substantiv neregulat de declinarea a III-a 74
πολύς πολλή πολύ mult, mulţi; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ pentru cea mai mare parte substantiv neregulat de declinarea a III-a 30
πατήρ πατρός, ὁ tată substantiv neregulat de declinarea a III-a 130
πρᾶξις πράξεως, ἡ acţiune, tranzacţie substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- 343
τάξις τάξεως, ἡ ordine, dispunere; unitate militară substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- 406
δύναμις δυνάμεως, ἡ putere, forţă, tărie, îndemânare substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- 95
πόλις πόλεως, ἡ oraş, oraş-stat substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- 61
πίστις πίστεως, ἡ credinţă, încredere, încredinţare pledge, guarantee substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- 421
φύσις φύσεως, ἡ natură; (despre minte) propria fire sau dispoziţie; ordinea naturii substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι- 83
τέλος τέλους, τό sfârşit, împlinire, realizare substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 240
ἔπος ἔπους, τό relatare, povestire; profeţie substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 502
ἔτος ἔτους, τό an substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 208
ἔθνος ἔθνους, τό ţară substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 283
ὄρος ὄρους, τό munte, colină substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 303
μέγεθος μεγέθους, τό măreţie, mărime substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 249
γένος γένους, τό familie, neam; clasă substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 132
πάθος πάθους, τό întâmplare, incident, nenorocire; pasiune, emoţie; condiţie, stare substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 202
μέρος μέρους, τό parte substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 101
εἶδος εἴδους, τό formă, înfăţilare, aspect; categorie, fel substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 196
πλῆθος πλήθους, τό mulţime; număr substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 190
τεῖχος τείχους, τό zid substantiv: declinarea a III-a, rădăcina în σ 387
περί în jur; privitor la (+gen.) prepoziţie 31
πρός din partea, în prezenta lui (+gen.); lângă, la, în completare la (+dat.); spre, la, în completare la (+ac.) prepoziţie 22
ἀμφί de jur împrejur prepoziţie 498
διά prin, în timpul, din cauza (+gen., ac.) prepoziţie 25
παρά de la (+gen.); lângă (+dat.); la, pe partea de, spre deosebire de (+ac.) prepoziţie 46
ὑπό sub (+gen., dat.); de (+gen de agent personal); jos sub (+ac.) prepoziţie 42
μετά cu (+gen.); după (+acc.) prepoziţie 50
πλήν (prep.) cu excepţia (+gen.); (conj.) doar dacă, însă prepoziţie 304
κατά jos, în jos (de la sau de-a lungul), potrivit cu; κατὰ γῆν pe pământ; κατὰ φύσιν potrivit firii, κατ’ ἔθνη ale ţărilor; καθ᾿ἕνα unul câte unul prepoziţie 20
ἕνεκα pe seama, de dragul (+gen.) prepoziţie 278
ἐπί deasupra, spre, la (+gen.); pe(+dat.); împotriva, contra (+ac.) prepoziţie 19
ἐκ, ἐξ din, de la (+gen.) prepoziţie 29
εἰς în, la, spre (+ac.) prepoziţie 18
σύν cu (+ dat de însoţire sau mijloace) prepoziţie 177
ἀπό de la (+gen.) prepoziţie 40
ἐναντίος ἐναντία ἐναντίον în faţa; opus prepoziţie 163
ἀντί vizavi de (+gen.) prepoziţie 209
ἄνευ fără (+gen.) prepoziţie 392
ἐν în, printre (+dat.) prepoziţie 9
ἀνά sus, pe; de-a lungul prepoziţie 36
ὑπέρ pentru (+gen), peste (+ac.) prepoziţie 128
ἕκαστος ἑκάστη ἕκαστον fiecare (din câţiva) pronume 88
ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο acea persoană sau acel lucru; ἐκεῖνος…οὗτος cel dintâi…ultimul pronume 54
σύ, σοῦ, (pl.) ὑμεῖς, ὑμῶν tu pronume 35
ἐγώ ἐμοῦ, (pl.) ἡμεῖς, ἡμῶν eu, noi pronume 21
ὅσπερ ἥπερ ὅπερ persoana care, lucrul care pronume 175
ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦ el însuşi, ea însăşi (pronume reflexiv) pronume 51
ποῦ unde pronume 512
τις τι cineva, ceva, oricine, orice, câţiva (pron./adj. enclitic nehotărât) pronume 11
ὅς ἥ ὅ care, cine, ce pronume 12
ὅστις ἥτις ὅ τι oricine, orice; (în întrebări indirecte) cine, care, ce pronume 33
ὅδε ἥδε τόδε acesta pronume 99
οὗτος αὕτη τοῦτο acesta, aceasta; μετὰ ταῦτα după aceasta pronume 7
οὐδείς οὐδεμία οὐδέν nimeni, nimic pronume 56
ἀλλήλων –οις (doar cazuri oblice la plural) unul pe altul pronume 151
μηδείς μηδεμία μηδέν nimeni, nimic pronume 118
ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερον fiecare (din cei doi) pronume 236
τίς τί who? what? which? (interog. pron./adj.) pronume 5
ἀφίημι, ἀφήσω, ἀφῆκα, ἀφεῖκα, ἀφεῖμαι, ἀφείθην a trimite, a lăsa să plece; a nesocoti verb: -μι 341
τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην a pune, a aşeza; a stabili, a institui, a ordona; a aşeza într-un anumit fel verb: -μι 164
ἵημι, ἥσω, ἧκα, -εἷκα, εἷμαι, -εἵθην a pune în mişcare, a lăsa să plece, a trage; (med.) a se grăbi verb: -μι 63
δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην arăta, a puncta verb: -μι 160
ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθην a da înapoi; a permite; (med.) a vinde verb: -μι 284
προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην a adăuga; (med.) a alătura verb: -μι 266
εἶμι, infin. ἰέναι, ptc. ἰών, ἰοῦσα, ἰόν mă voi duce (viitor de la ἔρχομαι) verb: -μι 224
παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην a înconjura, a se preda verb: -μι 370
μίγνυμι, μείξω, ἔμειξα, μέμειγμαι, ἐμείχθην a amesteca verb: -μι 366
φημί, φήσω, impf. ἔφην a spune, a declara, a afimra; οὐ φημί anega, a refuza, a spune că...nu verb: -μι 41
ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood a sta pe picioare, a se ridica verb: -μι 145
ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”) a ucide, a nimici; (med.) a muri, a pieri verb: -μι 279
νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην a crede că (+ac. şi infin.); a fi obişnuit cu (+infin.) verb: -ω rădăcina dentală 200
κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην a avea grijă de verb: -ω rădăcina dentală 442
θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην a fi în primejdie de, a se minuna de verb: -ω rădăcina dentală 376
παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα a pregăti, a fi gata, a oferi verb: -ω rădăcina dentală 451
δέδοικα, δείσομαι, ἔδεισα a se teme verb: -ω rădăcina dentală 462
ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην a elibera, a da drumul, a uşura verb: -ω rădăcina dentală 475
πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα a cădea, a se prăbuşi verb: -ω rădăcina dentală 395
φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην a spune, a declara; (mediu şi pasiv) a crede (despre) verb: -ω rădăcina dentală 504
τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην a da naştere la, a genera, a produce verb: -ω rădăcina dentală 441
κατασκευάζω, κατασκευάσω, κατεσκεύασα a echipa, a furniza, a pregăti verb: -ω rădăcina dentală 397
πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην a convinge, a învinge; (med şi pas.) a asculta, a crede în, a avea încredere (+dat.) verb: -ω rădăcina dentală 193
σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, ἐσώθην a mântui verb: -ω rădăcina dentală 275
ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην a striga pe nume verb: -ω rădăcina dentală 204
τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην a nutri, a hrăni, a menţine, a susţine; a educa, a creşte verb: -ω rădăcina labială 324
λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην a pleca, a părăsi verb: -ω rădăcina labială 437
βλέπω, βλέψομαι, ἔβλεψα a vedea, a privi (la) verb: -ω rădăcina labială 444
γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην a scrie verb: -ω rădăcina labială 115
τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην a se îndrepta spre; a pune pe fugă, a înfrânge; (pas.) a fi direcţionat spre verb: -ω rădăcina labială 432
πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην a trimte verb: -ω rădăcina labială 276
χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην a fi fericit, a se bucura de (+dat.), a avea bucurie în (+ptc.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε salut, rămâi cu bine verb: -ω rădăcina lichidă 378
κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην a judeca, a hotărâ, a determina verb: -ω rădăcina lichidă 290
μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα (+infin.) a se gândi să facă, a intenţiona să verb: -ω rădăcina lichidă 181
διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι a duce în moduri diferite, a răspândi; a deoseb; (impers.) διαφέρει a face diferenţă faţă de (+dat.) verb: -ω rădăcina lichidă 215
ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα (+infin.) a vrea să; a fi gata să verb: -ω rădăcina lichidă 182
ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην a prelua, a profita; a răspunde; a presupune verb: -ω rădăcina lichidă 422
μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα a sta, a rămâne, a îndura, a aştepta verb: -ω rădăcina lichidă 286
διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην a distruge; a corupe verb: -ω rădăcina lichidă 402
ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, -ελήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθην a conduce, a pune în mişcare verb: -ω rădăcina lichidă 461
μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα a învăţa, a stabili, a constata verb: -ω rădăcina lichidă 259
βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην a lovi, arunca la (ac.), cu (dat.) verb: -ω rădăcina lichidă 409
λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα a-i scăpa faptul că (+ac. şi nom. participiu), a fi necunoscut; (mediu şi pasiv) a uita verb: -ω rădăcina lichidă 424
ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα, ἀπέκτονα a ucide verb: -ω rădăcina lichidă 390
λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην a lua, a apuca; a primi verb: -ω rădăcina lichidă 70
φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνην a aduce la lumină, a face să apară, a face limpede; (pas.) a veni la lumină, a apărea, a părea să fie verb: -ω rădăcina lichidă 114
βαίνω, βήσομαι, 2 aor. ἔβην, βέβηκα a merge, a veni, a se duce verb: -ω rădăcina lichidă 494
ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην a rata semnul (+gen.); a greşi, a eşua verb: -ω rădăcina lichidă 401
τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθην a lovi, a lumina, a se întâlni din întâmplare (+gen.); a atinge, a dobândi; a se întâmpla să fie (+ptc.) verb: -ω rădăcina lichidă 144
συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα a ajunge la o înţelegere, a corespunde; a se întâmpla, a avea loc; a se produce într-un anumit fel (+adv.), a reieşi, a rezulta verb: -ω rădăcina lichidă 154
ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη a separa, a pune deoparte, a alege; (med.) a răspunde verb: -ω rădăcina lichidă 428
καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην a apuca, a prinde, a confrunta verb: -ω rădăcina lichidă 381
τέμνω, τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην a tăia, a doborâ, a tăia în bucăţi verb: -ω rădăcina lichidă 417
πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθην a bea verb: -ω rădăcina lichidă 253
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην a vesti verb: -ω rădăcina lichidă 523
ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, 2 aor. ἀπέθανον, ἀποτέθνηκα a muri verb: -ω rădăcină palatală 287
τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην a pune în ordine verb: -ω rădăcină palatală 317
γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην a cunoaşte, a şti; a crede, a considera sau a face ca (+ac şi infin.) verb: -ω rădăcină palatală 143
λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην a zice, a spune (despre), a povesti; a strânge, a număra verb: -ω rădăcină palatală 15
μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην a aminti; (la perfect med.) a-şi aminti verb: -ω rădăcină palatală 383
παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχον a oferi, a prezenta;a îngădui, a permite verb: -ω rădăcină palatală 235
ἔχω, ἕξω or σχήσω, 2 aor. ἔσχον, ἔσχηκα, impf. εἶχον a avea, a ţine, a păstra verb: -ω rădăcină palatală 28
προσήκω προσήξω a aparţine lui, a avea de-a face; a se potrivi pentru (+dat.); a ajunge la; οἱ προσήκοντες rudenii; τὰ προσήκoντα responsabilităţi verb: -ω rădăcină palatală 358
εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην a găsi, descoperi, a concepe verb: -ω rădăcină palatală 136
ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι, ἤρχθην a începe (+gen.); a conduce, a guverna (+gen.) verb: -ω rădăcină palatală 123
ἥκω, ἥξω, pf. ἧκα am venit, sunt de faţă verb: -ω rădăcină palatală 293
διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην a urma verb: -ω rădăcină palatală 481
πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα a suferi, a fi afectat într-un anumit fel (+adv.) verb: -ω rădăcină palatală 173
ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην a exista, a fi, a aparţine; τὰ ὑπάρχοντα circumstanţele date verb: -ω rădăcină palatală 122
δοκέω, δόξω, ἔδοξα a gândi, a presupune, a imagina (+ac. şi infin.); a părea, a părea bine; (impers.) δοκεῖ μοι mi se pare verb: -ω rădăcină palatală 71
φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα a fugi, a evita verb: -ω rădăcină palatală 261
διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην a învăţa verb: -ω rădăcină palatală 315
αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθην a urca, a ridica; a îndepărta verb: -ω rădăcină palatală 389
θνῄσκω, 2 aor. -έθανον, τέθνηκα, θανοῦμαι a muri, a fi pe moarte verb: -ω rădăcină palatală 384
φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην a apăra, a veghea; (med.) a fi prudent faţă de (+ac.) verb: -ω rădăcină palatală 230
ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην a purta, a căra, a aduce; a trece (timpul) verb: -ω rădăcină palatală 147
παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην a opri; (mediu.) a înceta verb: -ω rădăcina vocală 364
λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην a elibera, a slăbi, a dezlega; a distruge verb: -ω rădăcina vocală 384
πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην a căra; (med. şi pas.) a merge, a mărşălui verb: -ω rădăcina vocală 427
κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθην a frâna, a verifica, a împiedica (+ac. şi infin.) verb: -ω rădăcina vocală 400
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην a comanda, a ordona, a porunci (+ac. şi infin.) verb: -ω rădăcina vocală 239
βουλεύω βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην a plănui să, a decide să; (med) a dezbate verb: -ω rădăcina vocală 476
ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθην a asculta, a auzi verb: -ω rădăcina vocală 131
θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην a jertfi, a sacrifica verb: -ω rădăcina vocală 460
φύω, φύσω, ἔφυσα a produce, a genera 2 aor. ἔφυν a crescut, perfect πέφυκα a fi prin fire verb: -ω rădăcina vocală 90
πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην a crede în (+dat.) verb: -ω rădăcina vocală 314
ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην a fi de acord cu, a spune acelaşi lucru (+dat.) verb: contras 347
ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρων a vedea, a privi la verb: contras 66
δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην a face, a împlini verb: contras 453
ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην a lua de la, a îndepărta verb: contras 310
ἐάω, ἐάσω, εἴασα a permite, a îngădui (+ac. şi infin.); a lăsa în pace verb: contras 375
ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὥρμημαι, ὡρμήθην a pune în mişcare, a grăbi; (intranzitiv) a începe verb: contras 450
κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην a vorbi împotriva, a acuza (+gen.) verb: contras 431
οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήθην a locui, a ocupa verb: contras 232
τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην a onora verb: contras 386
ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην a considera demn; a cere, a pretinde, a căuta verb: contras 267
λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, ἐλαλήθην a vorbi, a pălăvrăgi verb: contras 452
τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην a termina; a muri verb: contras 365
βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, βεβοήθηκα a ajuta, a sprijini (+dat.) verb: contras 473
πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην a încerca (+gen.) verb: contras 407
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην a striga, a chema verb: contras 77
κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην a pune în mişcare, a mişca verb: contras 172
φοβέω, φοβήσω, ἐφόβησα, πεφόβημαι, ἐφοβήθην a pune pe fugă (mediu and pasiv) a fugi verb: contras 408
ἐρωτάω, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην a întreba pe cineva (ac.) ceva (ac.); a cere verb: contras 458
ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην a face, produce, a cauza; (med.) a aprecia, a considera verb: contras 43
πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα a se răbzoi verb: contras 459
ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην a creşte, a ridica; a ucide, a nimici verb: contras 291
κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην a fi victorios, a conduce, cuceri, a depăşi (+gen.) verb: contras 298
τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην a avea curaj, a îndrăzni; a încerca verb: contras 486
αἱρέω, αἱρήσω, 2 aor. εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾑρέθην a apuca, a lua cu forţa; (med.) a alege verb: contras 265
σκοπέω, σκοπήσω, ἐσκόπησα a privi la; a scruta, a analiza verb: contras 454
ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζήτηκα a căuta verb: contras 256
νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην a cuceri, a învinge verb: contras 346
αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα, ᾔτηκα, ᾔτημαι, ᾐτήθην a cere, a cerşi verb: contras 478
δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, ἐδεήθην a lipsi, a pierde, a avea nevoie de (+gen.) verb: contras 64
φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησα a crede, a considera (+infin.); a fi dispus să (+adv. Şi dat.) verb: contras 448
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, ἐπλεύσθην a naviga verb: contras 156
δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθην a explica, a declara verb: contras 237
ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην a face rău; a răni verb: contras 360
ζάω, ζήσω, ἔζησα, ἔζηκα a trăi verb: contras 189
ἕπομαι ἕψομαι, 2 aor. ἑσπόμην a urma verb: deponent 301
αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαι a înţelege, a auzi, a învăţa verb: deponent 377
γίγνομαι, γενήσομαι, 2 aor. ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην a deveni; a se naşte; a se întâmpla, a fi verb: deponent 23
ἔρχομαι, fut. εἶμι or ἐλεύσομαι, 2 aor. ἦλθον, ἐλήλυθα a veni, a se duce verb: deponent 138
ἔρομαι, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην a întreba, a întreba pe cineva despre (+dublu ac.) verb: deponent 247
βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην (+infin.) a vrea, a dori să; a vrea să; ὁ βουλόμενος cel căruia îi place ceva verb: deponent 113
κεῖμαι, κείσομαι a se situa, a se afla, a fi stabilit sau condamnat (folosit ca perfect pasiv al lui τίθημι) verb: deponent 251
ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι a conduce, a fi căpetenia;a crede, a considera, a gândi verb: deponent 241
ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, 2 aor. ἑάλων, ἑάλωκα a fi luat, a fi cucerit (act. dat de αἱρέω) verb: deponent 469
δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην a accepta; a întâmpina, a binedispune verb: deponent 319
κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, κέκτημαι a dobândi, a cuceri verb: deponent 436
ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, 2 aor. ἀφικόμην, ἀφῖγμαι a sosi la, a ajunge verb: deponent 320
χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην a folosi, a suferi, a cunoaşte (+dat.); a se purta cu cineva într-un anumit fel (+dat şi adv.) verb: deponent 104
πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι a asculta, a auzi, a întreba privitor la (+gen.) verb: deponent 415
ἐργάζομαι, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι a lucra, a munci verb: deponent 322
οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθην a crede, a admite, a considera (+ac şi infin.) verb: deponent 171
μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι a lupta (împotriva) (+dat.) verb: deponent 382
δεῖ, δεήσει, impf. ἔδει este necesar, este nevoie, trebuie să (+ac. and infin.) verb: impersonal 79
χρή, impf. χρῆν or ἐχρῆν, infin. χρῆναι este necesar, este menit, ar trebui să (+infin. sau +ac. şi infin.) verb: impersonal 159
δύναμαι, δυνήσομαι, ἐδυνήθην, δεδύνημαι (+infin.) a putea să, a fi suficient de puternic să verb: impersonal 85
εἶδον, 2 aor. of ὁράω, act. infin. ἰδεῖν, mid.infin. ἰδέσθαι am văzut verb: neregulat 165
συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα a folosi, a fi util (+dat.); (impers.) συμφέρει este de folos, folositor (+infin.); τὸ συμφέρον întrebuinţarea, folosul verb: neregulat 414
εἶπον am spus, am zis, 2 aor. → λέγω, φημί verb: neregulat 57
ἔοικα, ptc. εἰκώς a fi precum (+dat.); a părea; a fi de acord, a conveni verb: neregulat 270
πάρειμι a fi pregătit, a fi prezent, a fi la îndemână; (impers.) πάρεστί μοι depinde de mine, stă în puterea mea, ; τὰ παρόντα circumstanţele de faţă; τὸ παρόν chiar acum verb: neregulat 194
φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην a căra, a duce, a trage; a alunga; φέρε vino acum, bine verb: neregulat 116
εἰμί, ἔσομαι, impf. ἦν, infin. εἶναι a fi, a exista verb: neregulat 6
οἶδα, infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδειν a şti, a cunoaşte; a şti cum să (+infin.) verb: neregulat 110

Citation

Francese, Christopher. Greek Core Vocabulary. Dickinson College Commentaries (2014). http://dcc.dickinson.edu/greek-core-list