δοκέω, δόξω, ἔδοξα

Search Lemma
δοκέω
DEFINITION
a gândi, a presupune, a imagina (+ac. şi infin.); a părea, a părea bine; (impers.) δοκεῖ μοι mi se pare
FREQUENCY RANK
71
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcină palatală
Romanian