στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι)

Search Lemma
στάδιον
DEFINITION
stadiu, cea mai lungă unitate lineară grecă de măsură, aproximativ 185 metri
FREQUENCY RANK
447
PARTE DE VORBIRE
substantiv: declinarea a II-a
Romanian