χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην

Search Lemma
χαίρω
DEFINITION
a fi fericit, a se bucura de (+dat.), a avea bucurie în (+ptc.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε salut, rămâi cu bine
FREQUENCY RANK
378
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina lichidă
Romanian