ἀπαλλάσσω, ἀπαλλάξω, ἀπήλλαξα, ἀπήλλαχα, ἀπήλλαγμαι, ἀπηλλάχθην or ἀπηλλάγην

Search Lemma
ἀπαλλάσσω
DEFINITION
a elibera, a da drumul, a uşura
FREQUENCY RANK
475
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina dentală
Romanian