γράμμα γράμματος, τό

Search Lemma
γράμμα
DEFINITION
scrisoare, literă; (pl.) scriere, document
FREQUENCY RANK
457
PARTE DE VORBIRE
substantiv: declinarea a III-a consonantică
Romanian