φύω, φύσω, ἔφυσα

Search Lemma
φύω
DEFINITION
a produce, a genera 2 aor. ἔφυν a crescut, perfect πέφυκα a fi prin fire
FREQUENCY RANK
90
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina vocală
Romanian