πάρειμι

Search Lemma
πάρειμι
DEFINITION
a fi pregătit, a fi prezent, a fi la îndemână; (impers.) πάρεστί μοι depinde de mine, stă în puterea mea, ; τὰ παρόντα circumstanţele de faţă; τὸ παρόν chiar acum
FREQUENCY RANK
194
PARTE DE VORBIRE
verb: neregulat
Romanian