διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι

Search Lemma
διαφέρω
DEFINITION
a duce în moduri diferite, a răspândi; a deoseb; (impers.) διαφέρει a face diferenţă faţă de (+dat.)
FREQUENCY RANK
215
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina lichidă
Romanian