καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην

Search Lemma
καταλαμβάνω
DEFINITION
a apuca, a prinde, a confrunta
FREQUENCY RANK
381
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina lichidă
Romanian