ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)

Search Lemma
ἀπόλλυμι
DEFINITION
a ucide, a nimici; (med.) a muri, a pieri
FREQUENCY RANK
279
PARTE DE VORBIRE
verb: -μι
Romanian