λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην

Search Lemma
λέγω
DEFINITION
a zice, a spune (despre), a povesti; a strânge, a număra
FREQUENCY RANK
15
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcină palatală
Romanian