ὅσος ὅση ὅσον

Search Lemma
ὅσος
DEFINITION
oricât de mult; mare precum; (la pl.) atâţia câţi; ὅσον (adv.) atâta cât
FREQUENCY RANK
76
PARTE DE VORBIRE
adjectiv: declinarea a I și II-a
Romanian