ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην

Search Lemma
ὀνομάζω
DEFINITION
a striga pe nume
FREQUENCY RANK
204
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina dentală
Romanian