κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην

Search Lemma
κατηγορέω
DEFINITION
a vorbi împotriva, a acuza (+gen.)
FREQUENCY RANK
431
PARTE DE VORBIRE
verb: contras
Romanian