φύσις φύσεως, ἡ

Search Lemma
φύσις
DEFINITION
natură; (despre minte) propria fire sau dispoziţie; ordinea naturii
FREQUENCY RANK
83
PARTE DE VORBIRE
substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι-
Romanian