φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην

Search Lemma
φέρω
DEFINITION
a căra, a duce, a trage; a alunga; φέρε vino acum, bine
FREQUENCY RANK
116
PARTE DE VORBIRE
verb: neregulat
Romanian