βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην

Search Lemma
βούλομαι
DEFINITION
(+infin.) a vrea, a dori să; a vrea să; ὁ βουλόμενος cel căruia îi place ceva
FREQUENCY RANK
113
PARTE DE VORBIRE
verb: deponent
Romanian