πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην

Search Lemma
πορεύω
DEFINITION
a căra; (med. şi pas.) a merge, a mărşălui
FREQUENCY RANK
427
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina vocală
Romanian