κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

Search Lemma
κελεύω
DEFINITION
a comanda, a ordona, a porunci (+ac. şi infin.)
FREQUENCY RANK
239
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina vocală
Romanian