νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην

Search Lemma
νικάω
DEFINITION
a cuceri, a învinge
FREQUENCY RANK
346
PARTE DE VORBIRE
verb: contras
Romanian