δίκαιος δικαία δίκαιον

Search Lemma
δίκαιος
DEFINITION
drept, corect
FREQUENCY RANK
180
PARTE DE VORBIRE
adjectiv: declinarea a I și II-a
Romanian