προσήκω προσήξω

Search Lemma
προσήκω
DEFINITION
a aparţine lui, a avea de-a face; a se potrivi pentru (+dat.); a ajunge la; οἱ προσήκοντες rudenii; τὰ προσήκoντα responsabilităţi
FREQUENCY RANK
358
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcină palatală
Romanian