Headword Definicja Część Mowy Grupa Semantyczna Frekwencja Sortuj malejąco
dō dare dedī datum dawać Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 28
vocō -āre wołać Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 158
putō -āre myśleć, przypuszczać Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 166
stō stāre stetī statum stać Czasownik: 1 koniugacja Życie 168
servō -āre pilnować, zachowywać Czasownik: 1 koniugacja Rodzina i domownicy 289
negō -āre zaprzeczać, mówić, że nie Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 294
mūtō -āre zmieniać, zmieniać się Czasownik: 1 koniugacja Robienie 315
iuvō iuvāre iūvī iūtum pomagać; cieszyć Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 390
errō -āre błądzić Czasownik: 1 koniugacja Podróżowanie 402
optō -āre wybierać Czasownik: 1 koniugacja Osobowość/Cechy charakterystyczne 417
praestō -stāre -stitī -stitum przewyższać; pokazywać; dawać Czasownik: 1 koniugacja Inne 423
temptō -āre próbować Czasownik: 1 koniugacja Robienie 430
laudō -āre chwalić Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 435
exspectō -āre czekać, wypatrywać Czasownik: 1 koniugacja Wzrok i wygląd 442
occupō -āre okupować; uprzedzać kogoś (+ infin.) Czasownik: 1 koniugacja Wojna i pokój 472
spectō -āre oglądać, patrzeć Czasownik: 1 koniugacja Wzrok i wygląd 473
cōgitō -āre myśleć, rozważać Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 515
dubitō -āre zwklekać, wątpić Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 521
properō -āre spieszyć, spieszyć się Czasownik: 1 koniugacja Ruch 537
rogō -āre pytać Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 551
iūdicō -āre osądzać; być jakiegoś zdania Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 565
agitō -āre popędzać Czasownik: 1 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 578
sonō sonāre sonuī sonitum brzmieć, rozbrzmiewać Czasownik: 1 koniugacja Inne 583
imperō -āre dowodzić Czasownik: 1 koniugacja Wojna i pokój 602
dōnō -āre obdarowywać (+ acc. osoby i abl. rzeczy) Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 606
exīstimō -āre myśleć, sądzić Czasownik: 1 koniugacja Szkoła/wiedza 613
spērō -āre mieć nadzieję Czasownik: 1 koniugacja Emocje 648
vetō -āre vetuī vetītum zabraniać Czasownik: 1 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 665
superō -āre pokonać, przewyższyć Czasownik: 1 koniugacja Wojna i pokój 668
appellō -pellāre wołać, nazywać Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 700
pūgnō -āre walczyć Czasownik: 1 koniugacja Przemoc 708
vacō vacāre być pustym, być wolnym, mieć czas Czasownik: 1 koniugacja Rozmiary 724
cōnstō -stāre -stitī zgadzać się; constat, wiadomo, że (+ acc. i infin.) Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 731
cūrō -āre troszczyć się (+ acc.) Czasownik: 1 koniugacja Miłość 743
damnō -āre potępiać Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 751
ōrō -āre prosić; mówić Czasownik: 1 koniugacja Religia i wierzenia 755
intrō -āre wwchodzić Czasownik: 1 koniugacja Ruch 766
probō -āre próbować, oceniać; przekonać kogoś (dat.) co do czegoś (acc.) Czasownik: 1 koniugacja Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia 784
peccō -āre popełniać błąd, grzeszyć Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 792
revocō -āre wywołać, odwołać, przywołać Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 813
portō -āre nieść Czasownik: 1 koniugacja Rozmiary 853
certō -āre współzawodniczyć, walczyć Czasownik: 1 koniugacja Sport 864
turbō -āre mącić, niepokić Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 868
vītō -āre unikać Czasownik: 1 koniugacja Życie w społeczeństwie 881
comparō -āre przygotowywać; porównywać Czasownik: 1 koniugacja Interesy/pieniądze 890
dēsīderō -āre pragnąć Czasownik: 1 koniugacja Miłość 892
celebrō -āre uczęszczać; obchodzić święto Czasownik: 1 koniugacja Miasto 893
iūrō -āre przyrzekać; iūs iūrium, przysięga Czasownik: 1 koniugacja Sprawiedliwość i prawo 896
labōrō -āre trudzić się, pracować; cierpieć Czasownik: 1 koniugacja Interesy/pieniądze 900
narrō -āre opowiadać, relacjonować Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 910
interrogō -āre pytać (+ acc.) Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 953
fugō -āre wyganiać Czasownik: 1 koniugacja Podróżowanie 957
creō -āre tworzyć; wybierać Czasownik: 1 koniugacja Robienie 978
indicō -āre pokazywać, oznajmiać Czasownik: 1 koniugacja Mowa/retoryka 980