turbo
Hasło
turbō -āre
Definicja
mącić, niepokić
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
868
Polish