CREO

creo
Hasło
creō -āre
Definicja
tworzyć; wybierać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Robienie
Frekwencja
978
Polish