comparo
Hasło
comparō -āre
Definicja
przygotowywać; porównywać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Interesy/pieniądze
Frekwencja
890
Polish