erro
Hasło
errō -āre
Definicja
błądzić
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
402
Polish