certo
Hasło
certō -āre
Definicja
współzawodniczyć, walczyć
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Sport
Frekwencja
864
Polish