SVPERO

supero
Hasło
superō -āre
Definicja
pokonać, przewyższyć
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
668
Polish