DAMNO

damno
Hasło
damnō -āre
Definicja
potępiać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Sprawiedliwość i prawo
Frekwencja
751
Polish