IVRO/IVSIVRANDVM

iuro
Hasło
iūrō -āre
Definicja
przyrzekać; iūs iūrium, przysięga
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Sprawiedliwość i prawo
Frekwencja
896
Polish