rogo
Hasło
rogō -āre
Definicja
pytać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
551
Polish