cogito
Hasło
cōgitō -āre
Definicja
myśleć, rozważać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
515
Polish