PROPERO

propero
Hasło
properō -āre
Definicja
spieszyć, spieszyć się
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
537
Polish