IMPERO

impero
Hasło
imperō -āre
Definicja
dowodzić
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
602
Polish