MVTO_2

muto
Hasło
mūtō -āre
Definicja
zmieniać, zmieniać się
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Robienie
Frekwencja
315
Polish