oro
Hasło
ōrō -āre
Definicja
prosić; mówić
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Religia i wierzenia
Frekwencja
755
Polish