specto
Hasło
spectō -āre
Definicja
oglądać, patrzeć
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Wzrok i wygląd
Frekwencja
473
Polish