PECCO

pecco
Hasło
peccō -āre
Definicja
popełniać błąd, grzeszyć
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Sprawiedliwość i prawo
Frekwencja
792
Polish