sto
Hasło
stō stāre stetī statum
Definicja
stać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Życie
Frekwencja
168
Polish