iudico
Hasło
iūdicō -āre
Definicja
osądzać; być jakiegoś zdania
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Sprawiedliwość i prawo
Frekwencja
565
Polish