NEGO

nego
Hasło
negō -āre
Definicja
zaprzeczać, mówić, że nie
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
294
Polish