do
Hasło
dō dare dedī datum
Definicja
dawać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
28
Polish