PVGNO

pugno
Hasło
pūgnō -āre
Definicja
walczyć
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Przemoc
Frekwencja
708
Polish