NARRO

narro
Hasło
narrō -āre
Definicja
opowiadać, relacjonować
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
910
Polish