PORTO

porto
Hasło
portō -āre
Definicja
nieść
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
853
Polish